Vánoce

Naše mateřská škola bude uzavřena od 23.12. 2017 do 1.1. 2018.

Přejeme Vám, ať vánoční svátky přinesou do Vašeho domova štěstí, pohodu a spoustu krásných okamžiků.

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 12. 12. - 13. 12. 2017 - stravné za listopad, úplata za prosinec

- 20. 12. 2017 - stravné za prosinec

KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU

INZERÁT

Mateřská škola Velké Poříčí hledá učitelku na vycházky:

- pracovní doba 9:45 - 12:15 hod., zařazení do 8. platové třídy, hrubá mzda (podle věku) v rozpětí od 6500,- Kč do 8000,- Kč; pracovní smlouva na dobu určitou do 30.6.2018.

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

plakát.pdf (75476)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.

RODIČE POZOR!!!!!!!

V souvislosti se změnou Zákona 561/2004 Sb. v §123 ods. 2. - Školský zákon - mění se úplata pro děti s odkladem školní docházky od 1. 1. 2015 musí platit úplatu 400,- měsíčně. Osvobození platí pouze pro předškolní děti, ale jen 12 měsíců.                       

 

Od 1.září 2015 bude školné v MŠ 400 Kč. 


Novinky

Karneval Žabičky

16.06.2016 07:25
V únoru měli v Žabičkách velikou zábavu, karneval. Fotografie z této akce najdete na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Karneval_Zabicky_2016

—————

Spaní školáků v MŠ a pasování

09.06.2016 20:00
Fotky, jak děti spaly v MŠ a jak druhý den byly pasovány na předškoláky najdete zde: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Spani_predskolnich_deti_v_MS_a_pasovani_na_predskolaka

—————

Mravenčí slavnost

09.06.2016 15:00
Fotky z akce pro rodiče s dětmi, ze čtvrtečního odpoledne, najdete na tomto odkazu:  http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Mravenci_stezka_2016

—————

Pouštění motýlů

08.06.2016 10:00
S dětmi jsme pozorovaly vývoj motýlů od vajíček, přes housenky, larvy, až po vylíhnutí. Motýlky jsme několik dní sledovaly a poté je vypustily do volné přírody. Foto najdete na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/pousteni_motylu_2016

—————

Výlet Hostinné + Zoo Farma Polsko

07.06.2016 08:00
Foto z výletu můžete najít na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Hostinne_ZOO_Farma_Polsko_2016

—————

Dětský den v MŠ

01.06.2016 10:00
Foto najdete na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detsky_den_v_MS_2016

—————

Výlet Mirákulum

31.05.2016 07:00
Foto z výletu najdete na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Mirakulum_2016

—————

Letní olympiáda - senioři Domino

18.05.2016 10:00
Foto najdete na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Letni_olympiada_-_seniori_a_Domino_2016

—————

Dětská prima sezona

12.05.2016 09:40
Fotografie ze zpívání Beránku na Dětské prima sezoně najdete na tomto odkazu: http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detska_Prima_sezona_2016

—————

1. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

11.05.2016 12:22
V pátek 13.5. 2016 v 16:00 - Náchod-Divadlo dr. Josefa Čížka, se bude konat SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků výtvarné části DĚTSKÉ PRIMA SEZÓNY. Naše školka, konkrétně kroužek  ŠIKOVNÉ RUCE, se umístil na 1. MÍSTĚ V KATEGORII MŠ 3D MODELY - inspirováno pohádkou "O kouhoutkovi a slepičce". Rodiče...

—————