NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 10.10. - 11. 10. 2017 - stravné za září, úplata za říjen

- 14. 11. - 15. 11. 2017 - stravné za říjen, úplata za listopad

- 12. 12. - 13. 12. 2017 - stravné za listopad, úplata za prosinec

- 20. 12. 2017 - stravné za prosinec

KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

plakát.pdf (75476)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.

RODIČE POZOR!!!!!!!

V souvislosti se změnou Zákona 561/2004 Sb. v §123 ods. 2. - Školský zákon - mění se úplata pro děti s odkladem školní docházky od 1. 1. 2015 musí platit úplatu 400,- měsíčně. Osvobození platí pouze pro předškolní děti, ale jen 12 měsíců.                       

 

Od 1.září 2015 bude školné v MŠ 400 Kč. 


Novinky

Spaní školáků v MŠ

05.06.2014 17:49
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Spani_v_MS_2014/

—————

Výlet Šťastná země

04.06.2014 17:46
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Stastna_zeme/

—————

Den dětské radosti

02.06.2014 17:49
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detsky_den/

—————

Vystoupení Beránek - Kuřata 2014

05.05.2014 07:14
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_Beranek_-_Kurata_2014

—————

Čarodejnice 2014

30.04.2014 08:08
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2014

—————

Výlet TONGO

29.04.2014 08:00
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Tongo_2014

—————

Plavání - Vodnický den (veverky)

27.03.2014 07:04
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Plavani_IV_-_Vodnicky_den_veverky

—————

Plavání - vodnický den (ježečkové)

26.03.2014 07:41
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Plavani_III_-_Vodnicky_den_jezeckove

—————

Foto Masopust 2014

20.03.2014 09:19
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Masopust_2014

—————

Plavání - Ježečkové 2014

28.02.2014 07:23
http://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Plavani_2014_II

—————