Program mš

HRAJEME SI A POZNÁVÁME SVĚT

 

Koncepce a filozofie školy

Harmonicky rozvíjet osobnost každého dítěte na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem. V přirozeném prostředí skupiny vrstevníků položit základy celoživotního vzdělávání, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Naším cílem je zdravé, usměvavé a spokojené dítě, které zde má pocit jistoty a důvěry.

 

Akce pro školní rok 2015/2016

  • pohádka
  • akce s rodiči 
  • výlety

ZÁŘÍ   

- schůzka všech rodičů

- stavba mraveniště

- výroba hmyzích domečků

ŘÍJEN

- Uspávání broučků - akce pro děti i rodiče - Inka Rybářová

- pohádka"Na Farmě" - p. Heligerová

LISTOPAD

- akce Zamykání lesa - výlet k Mraveništi

- pohádka "Radujme se, veselme se"

- zahájení plaveckého výcviku

- Advent - zvyky, tradice, vystoupení

PROSINEC

- Vánoční cinkání - pro širokou veřejnost, průvod, zpěv pod vánočním stromem na náměstí, spolupráce se ZŠ

LEDEN

- Mravenčí olympiáda

- lyžařský výcvik

- bruslení, hry na sněhu - dle počasí

ÚNOR

- Masopust - pro širokou veřejnost průvod a soutěže, diskotéka

BŘEZEN

- vítání jara a vynášení smrtky - ve spolupráci s Knoflíčkem

- Velikonoce

DUBEN

- výlet do Hostinného - mravenčí Stezka + ZOO Polsko

- Den Země s mravenci - akce s rodiči

KVĚTEN

- Den matek

- Hronovský Skřivánek

ČERVEN

- Týden dětské radosti - výlety, hry, odměny

- Mravenčí slavnost - spojeno s akcí pro rodiče, soutěže)

- hry

- výlety

- spánek v MŠ

- rozloučení se školáky