Seznam přijatých dětí do MŠ Velké Poříčí

 

Dotazníkové šetření

Prosíme rodiče, zda by mohli vyplnit dotazník, kde odpovědi poslouží k výzkumu k diplomové práci. Děkujeme.
 

Letní prázdniny v MŠ

Během letních měsíců bude naše MŠ uzavřena od 15.7. do 11.8. 2019.
 

!! RODIČE POZOR !!

Dle rozhodnutí Rady městyse Velkého Poříčí bude od září zvýšen poplatek za školné. (Doklad o platbě kvůli odečtu daní obdržíte v lednu 2019 od paní ředitelky).         

Od 1.září 2018 bude školné v MŠ 500 Kč.

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 11. 6. a 12. 6. - výběr stravného za květen a úplata za červen

- 26. 6. - výběr stravného za červen

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

Publicita.pdf (75152)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.


Novinky

Beránek - Adventní koncert ZUŠ

03.12.2018 12:42
Foto z vystoupení msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Beranek_Adventni_koncert_ZUS_2018

—————

Plavání

07.11.2018 19:31
Fotografie z plavání předškoláků naleznete na tomto odkazu:msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Plavani_2018/ Příští hodinu bude předávání mokrého vysvědčení a fotografie naleznete potom také na tomto odkazu.

—————

Veverky - návštěva u pana KOVÁŘE

19.10.2018 07:42
Ve čtvrtek se šly Veverky podívat do Hronova do Kovárny, kde si mohly prohlédnout kovářskou práci a podílely se na výrobě kovaného hřebíku.  Foto: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Navsteva_u_pana_KOVARE_-_Veverky/ Heslo na nástěnce ve třídě Veverek. 

—————

Včelí rojení

12.10.2018 09:40
Fotografie z odpolední akce s rodiči najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vceli_rojeni_-_akce_s_rodici_2018/

—————

Přednáška o včelách

02.10.2018 09:00
V úterý jsme měli ve školce vzácnou návštěvu, přijel pan včelař, který vyprávěl dětem o včeličkách, jak bydlí, jak pracují, jak se dorozumívají apod. Odkazd na forografie zde: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Prednaska_pana_Vcelare Heslo najdete na nástěnkách ve svých třídách v MŠ.

—————

Spaní předškoláků v MŠ

28.06.2018 12:52
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Spani_predskolaku_2018/

—————

Bublinová show

27.06.2018 12:37
Foto z akce s rodiči: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Bublinova_show

—————

Dog Dancing 2018

18.06.2018 10:16
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Dog_Dancing_2018

—————

Foto z vystoupení Beránku

18.06.2018 07:16
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Beranek_2018_-_foto_z_vystoupeni

—————

Výlet Mladé Buky

05.06.2018 12:32
Fotografie z výletu z vodního hřiště "Baldův svět" najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Mlade_Buky_-_Balduv_svet

—————