Seznam přijatých dětí do MŠ Velké Poříčí

 

Dotazníkové šetření

Prosíme rodiče, zda by mohli vyplnit dotazník, kde odpovědi poslouží k výzkumu k diplomové práci. Děkujeme.
 

Letní prázdniny v MŠ

Během letních měsíců bude naše MŠ uzavřena od 15.7. do 11.8. 2019.
 

!! RODIČE POZOR !!

Dle rozhodnutí Rady městyse Velkého Poříčí bude od září zvýšen poplatek za školné. (Doklad o platbě kvůli odečtu daní obdržíte v lednu 2019 od paní ředitelky).         

Od 1.září 2018 bude školné v MŠ 500 Kč.

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 11. 6. a 12. 6. - výběr stravného za květen a úplata za červen

- 26. 6. - výběr stravného za červen

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

Publicita.pdf (75152)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.


Novinky

Den Dětí

01.06.2018 06:40
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Den_deti_2018

—————

Trampolínky - Ježečkové

21.05.2018 14:39
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Trampolinky_-_Jezeckove/ video-1526641145.mp4 (12546024)  

—————

Vodní hrátky - akce s rodiči

02.05.2018 06:39
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Akce_Vodni_hratky

—————

TONGO

17.04.2018 17:23
Fotografie z našeho letošního výletu do Hradeckého Tonga najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Tongo_2018/

—————

Plavání

09.04.2018 12:14
Foto z plavání Veverek najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Plavani_Veverky_2018

—————

Vynášení Morany - žabičky

23.03.2018 10:47
Tento týden byli malé děti z Žabiček vynášet Moranu. Foto: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vynaseni_Morany_2018

—————

Bruslení 2. Hronov

05.03.2018 11:51
Foto z druhého výletu na brusle: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Brusleni_2._MS_2018

—————

Masopust

05.03.2018 11:46
Foto z naší akce najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Masopust_2018

—————

Přednáška "Jíme zdravě"

05.03.2018 11:16
foto: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Prednaska_Jime_zdrave

—————

Jarní prázdniny

01.03.2018 00:00
Rodiče Pozor!!! 1. a 2. března (čtvrtek, pátek) bude třída ŽABIČEK na náměstí - z důvodu omezeného provozu - , uzavřena. Děkujeme za pochopení.

—————