Ztráty a nálezy

Našel se klíč od auta, značky Škoda. Případný majitel ať se hlásí v ředitelně MŠ.

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 11. 1. 2018 - výběr pouze úplaty za měsíc leden

- 13.2 - 14.2. - výbět stravného za leden a výběr úplaty za únor

- 13.3. - 14.3. - výbět stravného za únor a výběr úplaty za březen

- 10.4. - 11.4. - výbět stravného za březen a výběr úplaty za duben

INZERÁT

Mateřská škola Velké Poříčí hledá učitelku na vycházky:

- pracovní doba 9:45 - 12:15 hod., zařazení do 8. platové třídy, hrubá mzda (podle věku) v rozpětí od 6500,- Kč do 8000,- Kč; pracovní smlouva na dobu určitou do 30.6.2018.

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

plakát.pdf (75476)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.

RODIČE POZOR!!!!!!!

V souvislosti se změnou Zákona 561/2004 Sb. v §123 ods. 2. - Školský zákon - mění se úplata pro děti s odkladem školní docházky od 1. 1. 2015 musí platit úplatu 400,- měsíčně. Osvobození platí pouze pro předškolní děti, ale jen 12 měsíců.                       

 

Od 1.září 2015 bude školné v MŠ 400 Kč. 


Novinky

Dětský den v MŠ

01.06.2016 10:00
Foto najdete na tomto odkazu: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detsky_den_v_MS_2016

—————

Výlet Mirákulum

31.05.2016 07:00
Foto z výletu najdete na tomto odkazu: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Mirakulum_2016

—————

Letní olympiáda - senioři Domino

18.05.2016 10:00
Foto najdete na tomto odkazu: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Letni_olympiada_-_seniori_a_Domino_2016

—————

Dětská prima sezona

12.05.2016 09:40
Fotografie ze zpívání Beránku na Dětské prima sezoně najdete na tomto odkazu: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detska_Prima_sezona_2016

—————

1. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

11.05.2016 12:22
V pátek 13.5. 2016 v 16:00 - Náchod-Divadlo dr. Josefa Čížka, se bude konat SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků výtvarné části DĚTSKÉ PRIMA SEZÓNY. Naše školka, konkrétně kroužek  ŠIKOVNÉ RUCE, se umístil na 1. MÍSTĚ V KATEGORII MŠ 3D MODELY - inspirováno pohádkou "O kouhoutkovi a slepičce". Rodiče...

—————

MAGIC BOX

05.05.2016 07:35
Máme v MŠ novinku... Máme v MŠ kouzelnou skříňku "MAGIC BOX". Je to moderní interaktivní pomůcka, která jako mávnutím kouzelného proutku promění podlahu školky ve strhující svět pro malé děti. "Kouzelný koberec" má úctyhodné rozměry. Mobilní skříňka v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor....

—————

Den Země

21.04.2016 15:00
Pár fotografií z akde Den Země, můžete najít na tomto odkazu:  https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Den_zeme

—————

foto z divadla v Hronově

19.04.2016 11:27
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Navsteva_divadla_v_Hronove#12957234_1072200769507289_1971818593_n.jpg

—————

Foto TONGO HK

15.03.2016 00:00
Fotografie tříd z Tonga v Hradci Králové najdete na tomto odkazu: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/TONGO_HK_2016

—————

Videa z vánočního zpívání

13.01.2016 12:28
Záznamy vánočních písniček ze zkoušky z MŠ najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ikMPfCG8bgQ&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=oxDR3xbg5lM

—————