Ztráty a nálezy

Našel se klíč od auta, značky Škoda. Případný majitel ať se hlásí v ředitelně MŠ.

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 11. 1. 2018 - výběr pouze úplaty za měsíc leden

- 13.2 - 14.2. - výbět stravného za leden a výběr úplaty za únor

- 13.3. - 14.3. - výbět stravného za únor a výběr úplaty za březen

- 10.4. - 11.4. - výbět stravného za březen a výběr úplaty za duben

INZERÁT

Mateřská škola Velké Poříčí hledá učitelku na vycházky:

- pracovní doba 9:45 - 12:15 hod., zařazení do 8. platové třídy, hrubá mzda (podle věku) v rozpětí od 6500,- Kč do 8000,- Kč; pracovní smlouva na dobu určitou do 30.6.2018.

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

plakát.pdf (75476)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.

RODIČE POZOR!!!!!!!

V souvislosti se změnou Zákona 561/2004 Sb. v §123 ods. 2. - Školský zákon - mění se úplata pro děti s odkladem školní docházky od 1. 1. 2015 musí platit úplatu 400,- měsíčně. Osvobození platí pouze pro předškolní děti, ale jen 12 měsíců.                       

 

Od 1.září 2015 bude školné v MŠ 400 Kč. 


Novinky

Foto Čarodejnice 2015

29.04.2015 15:00
Foto najdete zde: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2015/

—————

Nadílka a vánoční hodstina 2014

18.12.2014 10:00
Foto můžete najít zde: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Nadilka_a_hostina_2014

—————

Mikuláš 2014

05.12.2014 14:00
Foto z akce můžete najít zde: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Mikulas_2014

—————

Hubertská jízda - koně

25.11.2014 07:53
Foto z akce Hubertská jízda najdete zde: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Hubertska_jizda_2014_-_projiz_dka_na_konicich

—————

Zámecký bál 2014

14.10.2014 15:00
Fotky ze Zámeckého bálu najdete zde: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Zamecky_bal_2014

—————

Fotky - Draví ptáci

30.09.2014 09:00
Fotky z akce, kdy k nám přišel na návštěvu pan Šulc s dravci najdete zde: https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Ptaci_2014

—————

Konec školního roku 2014

18.06.2014 07:14
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/konec_sk._roku2014

—————

Spaní školáků v MŠ

05.06.2014 17:49
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Spani_v_MS_2014/

—————

Výlet Šťastná země

04.06.2014 17:46
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Stastna_zeme/

—————

Den dětské radosti

02.06.2014 17:49
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detsky_den/

—————