Náš tým

—————

Blažena Baštová, ředitelka

Zájmový kroužek: Vede pěvecký sbor Poříčský Beránek

—————

Radka Nováková, zástupkyně ředitelky

Zájmový kroužek: Vede kroužek anglického jazyka pro školní i předškolní děti.

—————

Martina Kvapilová

Učitelka
Zájmový kroužek: Vede logopedii (s rodiči a skupinově s dětmi)

—————

Jiřina Tichá

Učitelka
Zájmový kroužek: Pěvecký sbor Poříčský Beránek a Pohybový kroužek
 

—————

—————

Jana Štěrbová Dis.

Učitelka

Zájmový kroužek: vede Šikovné ruce

—————

Mgr. Alžběta Bernardová

Učitelka

Zájmový kroužek: vede keramiku

—————

Michaela Dudová

Učitelka

 

—————

Monika Brychtová

Učitelka

 

—————

Diana Lavičková

Asistentka pedagoga

—————

—————

Erika Kusalová

Vedoucí školní jídelny

—————

—————

Dana Sochová

Kuchařka
 

—————

—————

Erika Kusalová

Uklizečka

—————

Pavlína Krtičková

Uklizečka
 

—————

—————

Iveta Rufferová

Kuchařka + uklizečka

—————