Náš tým

—————

Blažena Baštová, ředitelka

Zájmový kroužek: Vede pěvecký sbor Poříčský Beránek

—————

Radka Nováková, zástupkyně ředitelky

Zájmový kroužek: Vede kroužek anglického jazyka pro školní i předškolní děti.

—————

Martina Kvapilová

Učitelka
Zájmový kroužek: Vede logopedii (s rodiči a skupinově s dětmi)

—————

Jiřina Tichá

Učitelka
Zájmový kroužek: Pěvecký sbor Poříčský Beránek a flétny
 

—————

Alena Kubečková

Učitelka

—————

Jana Štěrbová Dis.

Učitelka

Zájmový kroužek: vede Šikovné ruce

—————

Alžběta Bernardová

Učitelka

Zájmový kroužek: vede keramiku

—————

Michaela Dudová

Učitelka

Zájmový kroužek: vede pohybový kroužek

—————

Monika Brychtová

Učitelka

 

—————

Mgr. Iva Pešoutová

Asistentka pedagoga

—————

Diana Lavičková

Asistentka pedagoga

—————

Libuše Částková

Pomocný výchovný pracovník

—————

Lenka Tomanová

Pomocný výchovný pracovník

—————

—————

Erika Kusalová

Vedoucí školní jídelny

—————

—————

Dana Sochová

Kuchařka
 

—————

—————

Erika Kusalová

Uklizečka

—————