Zápis do MŠ

03.05.2018 08:00

Přijímání nových dětiček do naší školky bude probíhat ve dnech 3.5. a 4.5. 2018 vždy od 8:00 do 16:00 hod. v ředitelně MŠ Krausova.

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně tří let, pro které je MŠ spádová - od nestarších po nejmladší. 

2. Děti mladší tří let věku, pro které je mateřská škola spádová - od nejstarších po nejmladší.

3. Děti, pro které mateřská škola není spádová - od nejstaršího po nejmladší- do naplnění kapacity.

—————

Zpět