Prezentace školy

Naše MŠ má již dlouholetou tradici. Byla otevřena 18. 12. 1949 v krásné vile pana továrníka Krause. Samotná budova byla postavena v roce 1905. Nejprve zde byla zřízena pouze jedna třída se 40 dětmi, ale velmi brzy stoupla docházka na 60 dětí, a tak muselo být otevřeno druhé oddělení. Jako dvoutřídní MŠ existovala až do roku 1991, kdy byly v obci zrušeny jesle a v naší škole otevřena třetí třída, kapacita školy byla 65. Postupně se počty dětí zvedly na 70. V roce 2007 bylo požádáno o zvýšení kapacity na 80, ale jelikož v současné době se rodí hodně dětí, tak k 1. 9. 2008 stoupla kapacita dětí na 95 a současně musela být otevřena čtvrtá třída.

Budova MŠ je obklopena krásnou 2ha zahradou, kde roste mnoho krásných a vzácných stromů. Výhodou je i poloha na kraji obce, blízko lesa a luk. Toto umístění nám usnadňuje vzdělávání v oblasti ekologie a vztahu k přírodě.

Filozofií naší MŠ je harmonický rozvoj dítěte s mnoha osobními zážitky a prožitky, který by se stal základem pro jeho další život. Rozvíjíme zdravé sebevědomí, samostatnost, sebejistotu a tvořivost dětí.

 

Provoz: MŠ je otevřena od 6:30 do 16:00