Mgr. Alžběta Bernardová

Učitelka

Zájmový kroužek: vede keramiku