Blažena Baštová, ředitelka

Zájmový kroužek: Vede pěvecký sbor Poříčský Beránek