Jana Štěrbová Dis.

Učitelka

Zájmový kroužek: vede Šikovné ruce