Radka Nováková, zástupkyně ředitelky

Zájmový kroužek: Vede kroužek anglického jazyka pro školní i předškolní děti.