Jiřina Tichá

Učitelka
Zájmový kroužek: Pěvecký sbor Poříčský Beránek a Pohybový kroužek