V. třída - Žabičky (2 - 3,5 roky)

Paní učitelky: Monika Brychtová a Michaela Dudová, chůva: Alena Kubečková

(Třída Žabiček je detašované pracoviště, které se nachází na náměstí Velkého Poříčí)