Program mš

HRAJEME SI A POZNÁVÁME SVĚT

 

Koncepce a filozofie školy

Harmonicky rozvíjet osobnost každého dítěte na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem. V přirozeném prostředí skupiny vrstevníků položit základy celoživotního vzdělávání, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Naším cílem je zdravé, usměvavé a spokojené dítě, které zde má pocit jistoty a důvěry.

 

Akce pro školní rok 2017/2018

  • akce s rodiči 
  • divadla

ZÁŘÍ - schůzka všech rodičů

         - odpoledne s rodiči

         - divaldo pro děti

          - plavecký výcvik - Ježečkové

ŘÍJEN - výlet do Maternice ke studánce

           - výtvarné tvoření

           - divadlo pro děti

LISTOPAD - divadlo pro děti

                - Advent - zvyky, tadice, vystoupení

PROSINEC - Vánoční cinkání - pro širokou veřejnost, průvod, zpěv pod stromem na náměstí, spolupráce se ZŠ

                 - divadlo pro děti

LEDEN - lyžařský výcvik

            - plavecký výcvik - Veverky

            - bruslení, hry na sněhu - dle počasí

ÚNOR - Masopust - pro širokou veřejnost, průvod, soutěže, diskotéka

BŘEZEN - vítání jara a vynášení smrtky - ve spolupráci s Knoflíčkem

            - Čištění studánek

DUBEN - akce s rodiči

            - Výlet na Dřevíčský mlýn

            - Den země

KVĚTEN - Den matek

            - Hronovský Skřivánek

            - výlet do Adršpachu

ČERVEN - Týden dětské radosti - výlety, hry, odměny

            - Rosloučení s Rozárkou - akce pro rodiče, soutěže, hry, pohádka

            - výlet do vodního světa Mladé Buky

            - spánek v MŠ

            - rozloučení se školáky