Program mš

HRAJEME SI A POZNÁVÁME SVĚT

 

Koncepce a filozofie školy

Harmonicky rozvíjet osobnost každého dítěte na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem. V přirozeném prostředí skupiny vrstevníků položit základy celoživotního vzdělávání, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Naším cílem je zdravé, usměvavé a spokojené dítě, které zde má pocit jistoty a důvěry.

 

Akce pro školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ - schůzka všech rodičů

                - divadlo pro děti

                - plavecký výcvik

ŘÍJEN - společné odpoledne s rodiči - výtvarné tvoření - Včelý den

            - divadlo pro děti

            - výlet dle počasí

LISTOPAD - divadlo pro děti

                - Advent - zvyky, tradice, vystoupení

PROSINEC - Vánoční Cinkání - pro širokou veřejnost, průvod, zpěv pod stromem na náměstí, spolupráce se ZŠ

                - divadlo pro děti

LEDEN - lyžařský výcvik

            - bruslení, hry na sněhu - dle počasí

ÚNOR - Masopust - pro širokou veřejnost, průvod a soutěže, diskotéka

BŘEZEN - Vítání jara a vynášení smrtky - ve spolupráci s Knoflíčkem

            - čištění studánek

DUBENodpoledne s rodiči - Výroba medů

            - beseda se včelařem

            - Den Země

KVĚTEN - Den matek

             - Hronovský Skřivánek

             - Výlet ke včelařům

ČERVEN - Týden dětské radosti - výlety, hry, odměny

               - Včelí stezka - akce i s pro rodiče, soutěže, hry, pohádka

                - Výlet Liberec do Včelího světa

                - Spánek v MŠ

                - rozloučení se školáky