Seznam přijatých dětí do MŠ Velké Poříčí

 

Letní prázdniny v MŠ

Během letních měsíců bude naše MŠ uzavřena od 15.7. do 11.8. 2019.
 

!! RODIČE POZOR !!

Dle rozhodnutí Rady městyse Velkého Poříčí bude od září zvýšen poplatek za školné. (Doklad o platbě kvůli odečtu daní obdržíte v lednu 2019 od paní ředitelky).         

Od 1.září 2018 bude školné v MŠ 500 Kč.

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 26. 6. - výběr stravného za červen

- 27.8. - výběr úplaty za prázdniny (1x 500,- Kč)

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

Publicita.pdf (75152)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.


Novinky

Farma Myšky

08.07.2019 12:27
Děti z myšiček se byly na konci června podívat na zvířátka na farmě. Která zvířátka děti viděly můžete shlédnout na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_mysky_farma_2019

—————

Závěrečné včelí slavnosti

08.07.2019 12:25
Foto z poslední akce s rodiči najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Zaverecna_akce_2019

—————

Šerpování a spaní

24.06.2019 12:15
Fotografie ze slavnostního šerpování a z následného spaní v MŠ najdete zde: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Slavnostni_serpovani_predskolaku_a_spani_v_MS_2019

—————

Zámecká pohádka

21.06.2019 07:32
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/zamecka_pohadka_2019

—————

Polytechnické dílny

21.06.2019 07:21
Ježečková třída se jedno dopoledne věnovala polytechnickým hrám. Dokumentace z tohoto zajímavého dopoledne najdete zde: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Polytechnicke_dilny_v_Jezkove_tride

—————

Výlet Fajn Park

21.06.2019 07:05
Foto z výletu můžete najít na rajčeti na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Fajn_Park_Chlumec_n._Cidlinou_2019

—————

Den dětí v MŠ

03.06.2019 10:00
Jak jsme dětem popřáli k jejich svátku můžete kouknout sem: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Detsky_den_v_MS_2019

—————

Medový den

13.05.2019 13:50
Foto z odpoledne s rodiči najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Medovy_den

—————

Vynášení morany - žabičky

12.04.2019 07:26
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vynaseni_morany_2019_-_zabicky

—————

Foto knihovna

26.03.2019 12:50
S dětmi jsme se byli podívat v knihovně, kde si pro školáky paní knihovnice připravila povídání o včelkách. Foto: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Prednaska_v_knihovne_-_skolaci

—————