!! RODIČE POZOR !!

Dle rozhodnutí Rady městyse Velkého Poříčí bude od září zvýšen poplatek za školné. (Doklad o platbě kvůli odečtu daní obdržíte v lednu 2019 od paní ředitelky).         

Od 1.září 2018 bude školné v MŠ 500 Kč.

Adaptace

Poslední tři dny v srpnu (od 29. - 31.8.2018) budou v MŠ na náměstí probíhat adaptační dny, kdy se maminky mohou přijít podívat na dopoledne do školky se svými dětmi, které budou od září nastupovat do Žabiček.
Adaptace bude probíhat od 8 hod. do 12 hod.
Svačina a pití vlastní.
 

Prázdniny

V době od 16.7. do 12.8. 2018 bude naše MŠ uzavřena. Přejeme příjemné prožití letních dnů, spoustu odpočinku a radosti.
 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Paní ředitelka na nové vyhlášky a nové znění zákonů o předškolním vzdělávání reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme rodiče o prostudování daného dokumentu. (naleznete jej vpravo pod složkou "Školní řád")

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Vybírání stravného bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod. ve dnech:

- 27. 6. - výběr pouze stravného 06/2018

- 21. 8. 2018 - výběr pouze úplaty za červenec a srpen - jednou 400,- Kč 

Projekt "Šablony pro MŠ Velké Poříčí"

plakát.pdf (75476)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002892

Realizace: 1. 10. 2016 - 30.9. 2018 

Mateřská škola  Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

  1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

    Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

    3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Projekt Šablony pro MŠ Velké Poříčí  je spolufinancován Evropskou unií.


Novinky

Spaní předškoláků v MŠ

28.06.2018 12:52
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Spani_predskolaku_2018/

—————

Bublinová show

27.06.2018 12:37
Foto z akce s rodiči: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Bublinova_show

—————

Dog Dancing 2018

18.06.2018 10:16
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Dog_Dancing_2018

—————

Foto z vystoupení Beránku

18.06.2018 07:16
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Beranek_2018_-_foto_z_vystoupeni

—————

Výlet Mladé Buky

05.06.2018 12:32
Fotografie z výletu z vodního hřiště "Baldův svět" najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Vylet_Mlade_Buky_-_Balduv_svet

—————

Den Dětí

01.06.2018 06:40
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Den_deti_2018

—————

Trampolínky - Ježečkové

21.05.2018 14:39
https://msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Trampolinky_-_Jezeckove/ video-1526641145.mp4 (12546024)  

—————

Vodní hrátky - akce s rodiči

02.05.2018 06:39
msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Akce_Vodni_hratky

—————

TONGO

17.04.2018 17:23
Fotografie z našeho letošního výletu do Hradeckého Tonga najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Tongo_2018/

—————

Plavání

09.04.2018 12:14
Foto z plavání Veverek najdete na tomto odkazu: msvelkeporici.rajce.idnes.cz/Plavani_Veverky_2018

—————