Školní vzdělávací program

POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání na naší MŠ probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného v Praze dne 3. 1. 2005 pod č.j. 32 405/2004 - 22 a dle ŠVP pod názvem "Hrajeme si a poznáváme svět". Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne, ve všech činnostech a situacích. Využíváme vyváženého poměru spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na smyslovém vnímání, na spontánní aktivitě dětí, experimentech, pokusech, na vlastních prožitcích a zážitcích. Pracujeme individuálně, ve skupinách, dvojicích i frontálně. Veškerá činnost je založena na hře dětí.

Zaměřujeme se na všechny oblasti vzdělávání s rozšířením výtvarné, hudební a pohybové části. Do celého programu je po celý rok zasazena ekologická výchova. Využíváme krásného prostředí zahrady a činnosti sem přenášíme v co nejširší míře. Pro děti problémové máme vytvořené individuální plány, pro děti s odkladem školní docházky pracujeme s činnostmi, které jim dělaly největší problémy, pracujeme především individuálně.